Stöd vid läkemedelshantering

Region Skåne har utvecklat en hemsida och app som stöd för hälso- och sjukvårdspersonal som hanterar läkemedel

Stöd vid läkemedelshantering Länk till annan webbplats. innehåller bland annat information om krossning av läkemedel
för oral administrering eller i enteral sond.

Det är viktigt att kontrollera krossbarheten hos ett läkemedel innan man krossar det eftersom
det kan ge allvarliga konsekvenser, till exempel:

  • Depoteffekten kan försvinna
  • Ökad risk för biverkningar
  • Risk för utebliven effekt
  • Skador på slemhinnor
  • Exponering och överkänslighetsreaktioner via damning

Till exempel Losec® (omeprazol) enterotablett;
Med hjälp av hemsidan/appen kan man enkelt få information om att läkemedlet inte får krossas,
men kan slammas upp i vatten. Där finns även övrig information som kan vara viktig att
känna till vid administrering.

För ytterligare information:
Stöd vid läkemedelshantering - Vårdgivare Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.

Linn Svensson, Leg. Apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?