Adrenalinpennan Emerade återkallas

Samtliga Emerade adrenalinpennor återkallas av tillverkaren på grund av ett funktionsfel som kan leda till att vissa pennor inte aktiveras som de ska.

Idag tillhandahålls Emerade i styrkorna 300 µg/dos och 500 µg/dos. De patienter som förskrivits Emerade bör så snart som möjligt förskrivas adrenalinpennor av annat fabrikat. Beakta att de olika pennorna hanteras på olika sätt vilket patienten behöver informeras om. Information om hantering och bilder av de olika pennorna finns att tillgå i bipacksedeln och/eller via medicininstruktioner.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tills patienten fått en ny adrenalinpenna av annat fabrikat ska de fortsätta använda Emerade enligt tidigare. Om pennan inte aktiveras omedelbart ska ett nytt försök göras med ökad kraft när pennan trycks mot det avsedda injektionsstället. Om den första pennan fortfarande inte aktiveras ska patienten omedelbart använda sin andra penna. Om en penna aktiveras för tidigt ska patienten omedelbart använda sin andra penna.

Informera patienten om att ta med sina Emerade pennor till apoteket i samband med uthämtning av nya adrenalinpennor av annat fabrikat, för att få ersättning.
Observera att patienter alltid rekommenderas att bära med sig två pennor.

Eftersom indragningen gäller samtliga batcher av Emerade så berörs även
Akutask Anafylaxi APL 1 st (varunummer: 332650) och de förpackningar som finns i läkemedelsförråd.

De alternativ som finns tillgängliga är:

Linn Svensson, leg. Apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?