Införande av ISO-standard 80369-6 NRFit i samtliga regioner under 2024

Olika typer av injektionsanslutningar kommer inte längre att kunna kopplas ihop med varandra.


Hälso- och sjukvårdsdirektörerna i Sverige har fattat beslut om att gå över till ISO-standarden för neuraxiala kopplingar (ISO 80369-6). Olika typer av anslutningar kommer därmed inte längre att kunna kopplas ihop med varandra vilket i sin tur kommer att minska risken för felaktig medicinering. Att ställa om till NRFit ökar patientsäkerheten.

Samtliga regioner ska införa ISO-standard 80369-6 för neuraxiala kopplingar (NRFit),
senast 31 oktober 2024.

Region Blekinge startar införandet 25 september precis som Region Skåne och Region Kronoberg.

ISO 80369-6/NRFit™ är standarden för neuraxiala användningsområden och (större)
regional anestesi, vilket bland annat innefattar:

  • Epidural anestesi
  • Spinal anestesi
  • Regional anestesi (till exempel plexusanestesi med och utan kateter)
  • Sårinfiltrationskatetrar
  • Ventrikeldränage/spinaldränage
  • Lumbalpunktion
  • Avancerad pumpbaserad smärtbehandling (epiduralt/spinalt)
  • Intratekal cytostatikaadministrering
  • Myelografi

Endast några produkter med LUER-koppling ersätts av NRFit. Det mesta med Luer-koppling kommer att vara kvar parallellt. Luer-kopplingar kommer att fortsätta att vara en viktig komponent inom många medicinska situationer framförallt när det gäller för allt kärl- och blodflöde, både in och ut. Ibland behövs produkter med båda kopplingstyper vid samma tillfälle.

Region Blekinge har upphandlat NRFit-sortiment. Spinalnålar (lumbalnålar), epiduralkatetrar och blockadnålar kommer från samma leverantör som tidigare vilket innebär att nålarna är samma men kommer att ha NRFit-anslutning istället för luer.

Malin Grimskär
Patientsäkerhetssamordnare/Intensivvårdssjuksköterska
Anestesikliniken

Hittade du informationen du sökte?