Ny version av Pascal 2024-05-25

Äntligen kommer en ny version av Pascal 3.0 som är fullt anpassad till Nationella läkemedelslistan.

1 maj 2021 trädde Lag (2018:1212) om Nationell läkemedelslista (NLL) i kraft. Syftet med NLL är att ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel, det som idag gäller endast för dospatienter.

E-hälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nytt register som regleras av den nya lagen. Samtliga vårdinformations- och apotekssystem ska anpassas till att använda de nya tjänsterna för Nationella läkemedelslistan under en s.k. övergångsperiod till 1 december 2025. E-hälsomyndighetens anpassningskrav ska följas av alla vårdinformationssystem, däribland Pascal.

Anpassningen till NLL medför att ej legitimerade läkare kommer behöva "Utökad yrkeskod" för att kunna läsa och förskriva i Pascal 3.0. Information om detta hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Produktionssättning av Pascal 3.0

Produktionssättning av Pascal 3.0 är planerad till 2024-05-25 k1. 18.00

Den nya versionen av Pascal innefattar följande:

  • Full anpassning till Nationella läkemedelslistan vilket innebär vissa förändringar i Pascal
  • Möjlighet att se en receptlista även för patienter utan dosförpackade läkemedel
  • En ny funktion som möjliggör förskrivning till patienter utan dosförpackade läkemedel.
    Den nya funktionen kommer att vara valbar och aktiveras endast vid intresse från vårdgivare.

Utbildning Pascal 3.0

Pascalförvaltningen erbjuder följande material om Pascal 3.0:

Hittade du informationen du sökte?