Vass i förgrunden och sjöbodar i bakgrunden.

En ny receptblankett från och med 1 februari 2021

Läkemedelsverket har tagit fram en ny receptblankett för läkemedel. Den ska användas från och med 1 februari 2021 i Region Blekinge. För att ha tillgång till pappersrecept behöver den nya receptblanketten beställas snarast.

En ny receptblankett har tagits fram av Läkemedelsverket efter förändringar i Föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2019:32).

2 receptblanketter blir 1
Den nya receptblanketten ersätter de nuvarande receptblanketterna och används vid all förskrivning av läkemedel, även för särskilda läkemedel. Blanketten är försedd med serienummer och har anpassats för de nya uppgifterna om förmån såsom förmånsberättigad patient, om subventionsbegränsningarna uppfylls och subvention till exempel enligt Smittskyddslagen. Se här Länk till annan webbplats. för mer information om ändringarna i förmånslagen.

Ny funktion slås på i NCS Cross 1 februari
Krav på att använda den nya receptblanketten är satt till 1 maj 2021. Då de gamla receptblanketterna (vanliga och särskilda) inte längre går att beställa från Strålfors ska de nya receptblanketterna användas från 1 februari när den nya funktionen i NCS Cross slagits på.
Från och med 1 februari går ENBART de nya blanketterna att använda i Regionens skrivare.

Beställning av nya receptblanketter
Det är viktigt att nya receptblanketter beställs snarast. Beställning görs hos Strålfors.
Obs tänk på att leveranstiden är 10 dagar. För mer information och beställningsblanketter:
Beställning av receptblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Receptblanketter skall endast användas i undantagsfall men om brist på gamla blanketter uppstår innan 1 februari (då enbart de gamla blanketterna fungerar) kan receptblanketter lånas mellan olika vårdverksamheter. På Blekingesjukhuset finns gamla receptblanketter att låna på Kirurgkliniken och i primärvården tas kontakt med närliggande vårdcentral.

E-recept som huvudregel
Pappersrecept ska endast användas i undantagsfall till exempel vid driftstopp.
Elektronisk förskrivning kommer att vara huvudregel från och med 1 oktober 2021.
Det gäller även vid förskrivning som görs utanför en ordinarie arbetsplats och kommer alltså att gälla till exempel för pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning. E-hälsomyndigheten håller på att ta fram ett webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning (Förskrivarkollen).

Receptblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om förändringen i föreskriften se Läkemedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.


Karin Andersson, Apotekare

Läkemedelsgruppen på Kvalitets- och Utvecklingsavdelningen

Hittade du informationen du sökte?