Planerat driftstopp för E-hälsomyndighetens nationella tjänster 27 – 28 november 2021

Under natten mellan lördagen och söndagen den 27 till 28 november 2021 genomför E-hälsomyndigheten release 21.0. Det är nästa steg i införandet av Nationella läkemedelslistan, ett nytt register som utgår från lagen om nationell läkemedelslista. 

Under releasen driftsätter E-hälsomyndigheten en transformator, flyttar data till en ny plattform och produktionssätter nya funktioner för vård och apotek.

Driftstoppet startar klockan 20.00 på lördagskvällen och beräknas pågå till cirka klockan 11.00 på söndag förmiddag. Servicefönstret innebär ett driftstopp av alla E-hälsomyndighetens tjänster utom Covidbevis.

Hur påverkar driftstoppet min verksamhet och mina patienter?

 • E-recept kan inte expedieras på apotek under driftstoppet. ​
 • Journalsystemet NCS Cross kommer att fungera som vanligt och det går fortfarande att förskriva e-recept. Recepten kommer att köas i systemet men skickas inte till apoteken förrän driftstoppet har avslutats.
 • Särskilt akuta förskrivningar kan skrivas ut på receptblanketter och expedieras av apoteken. Detta kräver dock en omfattande manuell hantering på det utlämnande apoteket och ska därför användas mycket restriktivt. Ange i fältet för dosanvisning att receptet är akut och förskriv endast för ett uttag. Se till att de nya receptblanketterna finns tillgängliga på er enhet.
 • Pascal kommer inte att vara tillgängligt och kopieringen av information från Pascal till NCS Cross läkemedelslista kommer inte att fungera.
 • Akutmottagningar, jourcentraler och andra enheter som kan behöva lämna ut ”jourdoser” under denna helg bör se över sitt lager av jourdoser för de läkemedel som kan vara aktuella. Tänk på att tillräckligt många doser behöver lämnas ut för att undvika att patienter behöver hämta ut recept under eller direkt efter driftstoppet då trycket på apoteket kan vara stort.
 • De närmaste dagarna före driftstoppet bör patienter med nya recept upplysas om att hämta ut sina läkemedel i god tid före driftstoppet alternativt med god marginal efter.

Under servicefönstret går det inte att komma åt följande tjänster:

 • e-recepttjänsten
 • Pascal
 • Förskrivningskollen
 • KLAS
 • Läkemedelskollen (invånartjänst)
 • Min förskrivning

Det går heller inte att nå information kopplat till ovanstående tjänster via Pascal och NPÖ. Covidbevis omfattas dock inte utan är i drift.

Nyheter i E-hälsomyndighetens release den 28 november

Förskrivningskollen

 • Möjlighet att skapa, avsluta och makulera förskrivningar, dock inte för dosförpackade läkemedel
 • Ny inloggningslösning för fritidsförskrivare via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar
 • Integrerat beslutsstöd i form av dubblettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning
 • Behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar
 • Möjlighet att spärra behandlingsorsak

Läkemedelskollen

 • Möjlighet att visa behandlingsorsak
 • Invånare kan dölja/spärra behandlingsorsak för apotekspersonal
 • Utökad information i åtkomstloggen

Dessutom sker en del förändringar i befintliga tjänster. Bland annat får de fyra utskrifterna; förteckning recept, aktuella recept, uthämtade läkemedel och förskrivningshistorik nytt utseende och delvis nytt innehåll.

Mer information om nyheterna finns på E-hälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Mer information om Nationella Läkemedelslistan (NLL) på Region Blekinges webbplats.

Webbutbildning om Nationella läkemedelslistan, NLL

Vill du veta mer om hur ditt arbete påverkas av lagen om nationell läkemedelslista och nyheterna som införs den 28 november? Då kan du gå E-hälsomyndighetens webbutbildning Lär känna Nationella läkemedelslistan.

Webbutbildning: Lär känna Nationella läkemedelslistan Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på sidan dig?