Andningsorganen

Vårdprogram för astma och allergi hos barn finns på intranätet under PM.

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nässjukdomar

oximetazolin
levokabastin

mometason

budesonid

Nezeril

Livostin

Mometason

Desonix


Astma

Det är viktigt att patienten tar och får i sig sina mediciner. Kontrollera inhallationsteknik. Vid tveksamhet rekommenderas andningsbehållare (se avsnitt)

Steg 1: till alla astmatiker vid behov
Kortverkande ß2-stimulerare
(SABA)

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventilastine Novolizer
Airomir spray*

Från steg 2: Inhalationssteroider (ICS)

budesonid

 


flutikason

 

Giona Easyhaler
Novopulmon Novolizer

Flutide Evohaler*

 

Från steg 3: Långverkande ß2-stimulerare (LABA)

formoterol

Salmeterol

Formatris Novolizer
Serevent Evohaler*

ICS-LABA

budesonid/formoterol

beklometason/formetorol


Bufomix Easyhaler

Innovair spray*


Övrig astmabehandling Antileukotriener (LTRA)

montelukast
Steroider p.o

betametason

prednisolon

Montelukast

vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper

Betametason/Betapred

Prednisolon


* Läkemedel lämpliga för andningsbehållare

Allergi

loratadin

cetirizin

desloratadin

 

 

betametason

prednisolon

 

Loratadin

Cetirizin

Desloratedin
Caredin munsönd. tabl.
Aerius oral lösning (1-5 år)

Betametason/Betapred

Prednisolon

 


Adrenalinpenna

adrenalin

EpiPen

Jext


Andningsbehållare

Andningsbehållare är ett säkert sätt att tillgodogöra sig sina inhalationer vid både astma och KOL. Spray eller softmist (Respimat) kan doseras i behållaren (1 dos, 5 andetag) och patienten kan inhalera utan krav på inspirationskraft eller teknik. Var noga med rengöringen.
Andningsbehållare förskrivs på hjälpmedelskort och rekommenderade är:
Optichamber Diamond
Vortex
Aerochamber

 

 


Rökavvänjning

Motiverande samtal bör ges samtidigt.
Se bakgrundsmaterial.

1 Receptfria nikotinersättningsmedel

2 vareniklin


Champix


KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Rökstopp/rökavvänjning ska alltid ingå vid behandling av KOL hos rökare. Kontrollera inhalationsteknik. Vid tveksamhet rekommenderas andningsbehållare
(se avsnitt för andningsbehållare).

Behandlingsrekommendationer enligt GOLD Guidelines
CAT och mMRC är symtomskattningsskalor.
Se bakgrundsmaterial.

≥ 2 moderata exacerbationer eller

≥ 1 som kräver sjukhusvård

C

D

0-1 lindrig/moderat
exacerbation, ej sjukhusvård

A

B


Få symtom CAT <10

mMRC 0-1

 Mer symtom CAT ≥10

mMRC ≥ 2


GOLD A: SABA eller SAMA

GOLD B: LAMA eller LABA
Kombinationspreparat kan ordineras direkt om CAT >20

GOLD C: LAMA eller LAMA/LABA
Kombinationspreparat kan ordineras direkt om CAT >20

GOLD D: LAMA/LABA eller kombination av ICS/LAMA/LABA

Kortverkande B2 stimulator (SABA)

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventilastine Novolizer
Airomir spray*


Kortverkande muskarinagonist (SAMA)

ipratropium

Atrovent


Långverkande muskarinagonist (LAMA)

tiotropium

aklidinium

Spiriva Respimat* 24 h dos.

Eklira Genuair 12 h dos


Långverkande ß2-stimulerare (LABA)

olodaterol

formoterol

Striverdi Respimat* 24 h dos.
Formatris Novolizer 12 h dos.


LAMA /LABA

olodaterol/tiotropium

formoterol/aklidinium

Spiolto Respimat* 24 h dos.

Duaklir Genuair 12 h dos.


Inhalerad kortikosteroid
(ICS)/LABA:

budesonid/formoterol

beklometason/fermetorol

Bufomix Easyhaler 12 h dos

Innovair spray*12 h dos.


Trippelbehandling
ICS/LAMA/LABA

flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol

beklometason/formoterol/glykopyrronium

Trelegy Ellipta 24 h dos.

Trimbow* 12 h dos


* Läkemedel lämpliga för andningsbehållare.

Bakgrundsmaterial

Se bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?