Andningsorganen

Vårdprogram för astma och allergi hos barn finns på intranätet under PM.

Nässjukdomar

oximetazolin

Nezeril

levokabastin

Livostin

mometason

Mometason

budesonid

Desonix

ipratropium

Atrovent nasal 

Astma

I första hand inhalationsläkemedel. Kontrollera inhalationsteknik!

Kortverkande ß2-stimulerare - till alla astmatiker vid behov.

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventilastine Novolizer
Airomir (spray till
andningsbehållare)Inhalationssteroider - basbehandling

budesonid

Giona Easyhaler
Novopulmon Novolizer

flutikason

Flutide Evohaler
(spray till andningsbehållare)

 

Långverkande ß2-stimulerare - ges i kombination med inhalationssteroid

formoterol

Formatris NovolizerKombinationsbehandling

Ej förstahandsval. Se bakgrundsmaterialPDF. Kombinationspreparat ska endast förskrivas till patienter som bedöms vara i behov av båda komponenterna kontinuerligt för symptomkontroll.

budesonid + formoterol

Bufomix EasyhalerFör alternativ i sprayform, se bakgrundsmaterialPDF.

Övrig astmabehandling Antileukotriener - se bakgrundsmaterialPDF

montelukast

Montelukast 

Steroider

Vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper. Betapred vid akut astmaanfall.

betametason

Betametason/Betapred

prednisolon

Prednisolon

Allergi

loratadin

Loratadin

cetirizin

Cetirizin

desloratadin

Aerius

oral lösning (1-5 år)

betametason

Betametason/Betapred

prednisolon

PrednisolonAdrenalinpenna

adrenalin

EmeradeRökavvänjning

Motiverande samtal bör ges samtidigt. Se bakgrundsmaterial.PDF

1 nikotin

Receptfria

nikotinersättningsmedel

2 vareniklin

ChampixKOL

Rökstopp/rökavvänjning ska alltid ingå vid behandling av KOL hos rökare. Säkerställ att patienten kan hantera sin pulverinhalator eller sin spray till eventuell andningsbehållare.

GOLD A

FEV1 > 50 %, 0-1 exacerbationer/år, få symptom.

Vid behov

SAMA (kortverkande bronkdilaterare)

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventilastine Novolizer
Airomir
(spray till andningsbehållare)

ipratropium

AtroventGOLD B

FEV1 > 50 %, 0-1 exacerbationer/år, mer symptom

GOLD C

FEV1 < 50 %, ≥ 2 exacerbationer/år, få symptom

Vid övervägande exacerbationer

LAMA (långverkande antikolinergikum)

tiotropium

Spiriva Handihaler
Spiriva Respimat

glykopyrron

Seebri BreezhalerVid övervägande dyspné

LABA (långverkande ß2-stimulerare)

olodaterol

Striverdi Respimat

indakaterol

Onbrez BreezhalerVid otillräcklig effekt

LAMA + LABA var för sig eller i fast kombination.

LAMA + LABA (kombinationspreparat)

olodaterol + tiotropiumbromid

Spiolto Respimat

indakaterol + glykopyrron

Ultibro BreezhalerGOLD D

FEV1 < 50 %, ≥ 2 exacerbationer/år, mer symptom.

1:a hand LAMA + LABA
2:a hand LAMA + LABA + ICS (inhalationssteroid) eller LABA + ICS

Exacerbationsbehandling, se bakgrundsmaterialPDF.