Andningsorganen

Se bakgrundsmaterial för behandling av barn.

Inhalationskarta (Pdf) Pdf, 47.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Allergi

loratadin

Loratadin tabl. (≥ 6 år)

desloratadin


Desloratadin tabl. (≥ 12 år)
Caredin munsönd.tabl. (6–11 år)
Aerius oral lösn. (1–5 år)

 

Enbart vid uttalade besvär

betametason

Betametason
Betapred

prednisolon

Prednisolon


Allergisk rinit

1 mometason

Mometason (≥ 3 år)

2 mometasonfuroat + olopatadin

Ryaltris (≥ 12 år)

3 azelastin + flutikason

Dymista (≥ 12 år

 

Adrennalinpenna

 

adrenalin


Emerade
EpiPen
Jext

Rökavvänjning

Ska erbjudas alla med astma eller KOL.
Läkemedelsbehandling bör kombineras med motiverande samtal .
Se bakgrundsmaterial.


1 Receptfria nikotinersättningsmedel

med fördel plåster

2 vareniklin

Champix

2 bupropion

Zyban


Astma

Kontrollera inhalationsteknik.
Vid tveksamhet rekommenderas andningsbehållare och byte till spray/soft-mist.

ICS + LABA

budesonid + formoterol

Bufomix Easyhaler (≥ 6 år)

beklometason + formoterol

Innovair spray* (vuxna)

flutikason + formoterol

Flutiform* (≥ 5 år)


Inhalationssteroider (ICS)

budesonid

Giona Easyhaler (≥ 6 år)
Novopulmon Novolizer (≥ 6 år)

flutikason

Flutide Evohaler* (≥ 0 år)


Snabbverkande ß2-stimulerare (FABA)

FABA är ß2-stimulerare med snabbt insättande effekt med antingen kort eller
lång verkningstid.

formoterol (långverkande, LABA)

Formatris Novolizer (≥ 6 år)

Salmeterol (kortverkande, SABA)


Buventol Easyhaler (≥ 6 år)
Ventilastin Novolizer (≥ 6 år)
Ventoline Evohaler* (≥ 0 år)


Långverkande muskarinreceptorantagonist (LAMA)

aklidinium

Eklira Genuair (vuxna)

tiotropium

Spiriva Respimat* (≥ 6 år)ICS + LAMA + LABA

budesonid + glykopyrronium + indakaterol


Trimbow Nexthaler (vuxna)

beklometason + glykopyrronium + formoterol


Trimbow* spray (vuxna)


Leukotrienreceptorantagonist (LTRA)


montelukast

Montelukast (≥ 6 mån)


* Läkemedel lämpliga för andningsbehållare

Andningsbehållare

Andningsbehållare är ett säkert sätt att tillgodogöra sig sina inhalationer vid
både astma och KOL. 1 dos inandas på 5 andetag.

  • Optichamber Diamond
  • Vortex

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Kontrollera inhalationsteknik. Vid tveksamhet rekommenderas andningsbehållare och byte till spray/soft-mist

Behandlingsrekommendationer enligt GOLD Guidelines

CAT och mMRC är symtomskattingsskalor. Se bakgrundsmaterial.

≥ 2 moderata exacerbationer eller
≥ 1 som kräver sjukhusvård

E

0-1 lindrig/moderat
exacerbation, ej sjukhusvård

A

B


Få symtom CAT <10
mMRC 0-1

 Mer symtom CAT ≥10
mMRC ≥ 2

Alla patienter ska erbjudas icke-farmakologiska insatser samt snabbverkande
ß2-stimulerare (FABA) vid behov.


GOLD A:
Vid symptom: LAMA eller LABA.
Utan upplevda symtom: Provbehandla med LAMA eller LABA i 4 veckor.
Sätt ut vid utebliven effekt.

GOLD B: LAMA och LABA

GOLD E: LAMA och LABA samt ICS om indicerat. Se bakgrundsmaterial.


Snabbverkande B2 stimulator (FABA)

FABA är ß2-stimulerare med snabbt insättande effekt, med antingen
kort eller lång verkningstid.

1 formoterol (långverkande, LABA)

Formatris Novolizer 12 h dos

2 salbutamol (kortverkande, SABA)

Buventol Easyhaler
Ventilastin Novolizer
Ventoline Evohaler*Långverkande ß2-stimulerare (LABA) – ej snabbverkande

 
olodaterolStriverdi Respimat* 24 h dosLångverkande muskarinantagonist (LAMA)

aklidinium

Eklira Genuair 12 h dos

tiotropium

Spiriva Respimat* 24 h dos.LAMA + LABA

aklidinium + formoterol

Duaklir Genuair 12 h dos.

tiotropium + olotarerol

Spiolto Respimat* 24 h dos.Inhalationssteroider (ICS)

budesonid

Giona Easyhaler
Novopulmon Novolizer

flutikason

Flutide Evohaler*ICS + LAMA + LABA


flutikasonfuroat + umeklidinium + vilanterol

Trelegy Ellipta 24 h dos

beklometason + formoterol + glykopyrronium

Trimbow* spray 12 h dos.


* Läkemedel lämpliga för andningsbehållare.

Hittade du informationen du sökte?