Typ 2-diabetes

Råd om fysisk aktivitet är viktigt vid typ 2-diabetes

Tabletter

metformin (Metformin)

Tilläggsbehandling ska individualiseras enligt bakgrundsmaterialPDF.

Insulin

Måltidsinsulin

insulin lispro

Humalog 100, 200 E/ml
Lispro Sanofi 100 E/ml

insulin aspart

NovoRapidMedellångverkande

humant insulin NPH

Humulin NPH

InsulatardKombinationsinsuliner

insulin lispro + lispro protamin

Humalog Mix 25, 50

Insulatard

insulin aspart + aspart protamin

NovoMix 30Långverkande insulinanalog

insulin glargin

Abasaglar 100 E/ml

Toujeo 300 E/ml