Läkemedel och miljö

Senast uppdaterad 2023-01-26

Region Blekinge arbetar för en läkemedelsanvändning av högsta kvalitet för patient, samhälle och miljö. Många läkemedel passerar kroppen och når sedan avloppsvattnet, antingen i oförändrad form eller som aktiv metabolit. Eftersom reningsverk ofta inte är tillräckligt effektiva på att rena vattnet från läkemedelsrester når dessa vattendrag och grundvatten i stor utsträckning. Läkemedel är ofta utformade för att motstå biologisk nedbrytning. Därmed finns risk att läkemedel finns kvar i miljön under lång tid, med risk för påverkan på biologiska processer.

Nedan följer råd för god användning och hantering av läkemedel:

  • Överväg alltid om läkemedel är nödvändigt.
  • Gör läkemedelsgenomgångar för att optimera behandlingen och undvika onödig läkemedelsanvändning.
  • Förskriv inte större mängd läkemedel än vad som beräknas gå åt.
  • Följ nationella rekommendationer för användning av antibiotika (Strama).
  • Verka för en minskad och korrekt kassation av läkemedel:
    • Uppmana patienterna att återlämna överblivna läkemedel till apoteket. Vissa läkemedelsberedningar innehåller mycket läke- medel även efter användning tex smärt-, hormon- och nikotinplåster, vaginalringar med hormoner samt inhalatorer.
    • Inom vården ska läkemedel kasseras enligt rutin på intranätet. Sök på Cytostatika, läkemedelsavfall och läkemedels förorenat avfall.

 Mer miljöinformation:

Hjälpte informationen på sidan dig?