Typ 2-diabetes

Råd om fysisk aktivitet är viktigt vid typ 2-diabetes.

Preparat lämpliga vid: njursvikt (N) hjärtkärlsjukdom (H) fetma (F)

Se bakgrundsmaterialPDF

Tabletter

metformin

metformin

Basbehandling. Eventuell tilläggsbehandling ska individualiseras.


SGLT-2 hämmare (H)

empagliflozin

Jardiance

dapagliflozin

Forxiga


GLP-1 analog (H F)

liraglutid

Victoza

semaglutid

Ozempic

 

DPP-4-hämmare (N)

sitagliptin

Januvia

linagliptin

Trajenta


Insulinfrisättare

SU-glipizid

Mindiab

repaglinid (N)

Repaglinid

 

För att se mer om tilläggsbehandling vid typ 2-diabetes och samsjuklighet, se bakgrundsmaterial.

Insulin bör användas vid symtomgivande hyperglykemi vid debut, vid annan akut sjukdom och vid högdos kortisonbehandling. Mer information finns i bakgrundsmaterialet.

Insulin (N)

Kortverkande (måltidsinsulin) (N)

insulin lispro

Lispro Sanofi 100 E/ml

Humalog 200 E/ml

insulin aspart

NovoRapid 100 E/ml

(NovoRapid ej vid nyinsättning)


Medellångverkande (N)

humant insulin NPH

Humulin NPH

Insulatard


Kombinationsinsuliner (N)

insulin lispro + lispro protamin

Humalog Mix 25, 50

insulin aspart + aspart protamin

NovoMix 30


Långverkande insulinanalog (N)

insulin glargin

Abasaglar 100 E/ml

Toujeo 300 E/ml

 

För att se mer om tilläggsbehandling vid typ 2-diabetes och samsjuklighet, se bakgrundsmaterial.

Insulin bör användas vid symtomgivande hyperglykemi vid debut, vid annan akut sjukdom och vid högdos kortisonbehandling. Mer information finns i bakgrundsmaterialet.