Digoxin tablett 0,13 mg restnoterad

Uppdaterad 2023-05-15

Digoxin Evolan tablett 0,13 mg är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i början av juli. Direkt utbytbart alternativ saknas.

Läkemedel (substans)
Digoxin Evolan (digoxin) tablett 0,13 mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Digoxin Evolan tablett 0,13 mg förväntas åter vara tillgänglig: i början av juli.

Alternativ
Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för
den enskilda patienten. Digoxin Evolan tablett 0,25 mg är tillgänglig.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare,
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?