Ergenyl Retard, Absenor Depot restnoterat

Det råder för närvarande en restsituation för läkemedel med den aktiva substansen valproinsyra som främst används vid epilepsi samt som stämningsstabiliserande vid bipolär sjukdom.

Tillgänglighet
Tillgängligheten av depotpreparaten (Ergenyl Retard/Depakine Retard /Absenor Depot) är låg och varierar över en längre tid framöver. Även Absenor enterotablett har vissa leveransproblem.

Hänvisning sker till Läkemedelsverkets information om restsituationer:
Restsituationer | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingen restnotering rapporterad:
Ergenyl Retard depotgranulat
Ergenyl injektionsvätska

Alternativ och särskild information vid indikation epilepsi
Eftersom läkemedel med indikation epilepsi inte är direkt utbytbara mot varandra på apotek behövs kontakt med förskrivare för byte även mellan preparat med samma substans (valproinsyra) om inte annat står på receptet. Neurologer inom Region Blekinge bedömer att det inte bör vara risk för genombrottsanfall vid byte mellan Ergenyl Retard/Depakine Retard och Absenor Depot och inga extra kontroller behövs i samband med bytet. Ett alternativ kan vara byte till Ergenyl Retard depotgranulat, vilket ordineras i samma dygnsdos men som endos.

Olivia Frånberg, apotekare
Marcus Svennerud, neurolog
Terapigrupp Neurologi

Hittade du informationen du sökte?