Vass i förgrunden och sjöbodar i bakgrunden.

Fluoxetin

Restnoterad - Fluoxetin löslig/dispergerbar tablett

Läkemedel (substans)

Fluoxetin (fluoxetin) löslig/dispergerbar tablett 10 mg, 20 mg alla tillverkare

Orsak

Oklart

Tillgänglighet

Förväntas bli tillgängliga i början av 2021 samt i mars 2021 (beroende på tillverkare).

Alternativ

  • Fluoxetine Vitabalans tablett 20 mg har en brytskåra och kan delas i två lika stora doser.
  • För att underlätta nedsväljning av kapslar kan det hjälpa om man tar kapseln tillsammans med något trögflytande. Tas kapseln med lättflytande vätska kan kapseln flyta på vätskan. Man kan då underlätta nedsväljning genom att huvudet böjs något framåt innan nedsväljning så att kapseln hamnar närmast svalget då den flyter ovanpå vätskan. Böjs huvudet bakåt så sväljs vätskan ner före kapseln och kapseln kan därmed bli svår att svälja.
  • Fontex oral lösning 4 mg/ml ingår i läkemedelsförmånen men är ett kostsamt alternativ då 70 ml kostar ca 1 000 kr (14,30 kr/ml).
  • Möjlighet finns att ansöka om licens att förskriva Fluoxetin löslig/dispergerbar tablett som marknadsförs i annat land. Kontakta ett öppenvårdsapotek för att få råd om vilket preparat som är lämpligt att söka licens för.

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?