Restsituation för GLP1-analoger

Uppdaterad 2023-06-08

Flera GLP1-analoger är för närvarande restnoterade eller har bristande leveranssäkerhet. Det är viktigt att hushålla med befintliga lager och att de endast används på godkänd indikation, det vill säga diabetes typ 2.

Tillgänglighet för GLP1-analoger i Reklistan 2023

Läkemedel (substans) styrka

Beräknad tillgänglighet

Ozempic (semaglutid) 0,25 mg

3 juli

Ozempic (semaglutid) 0,5 mg

Tillgänglig

Ozempic (semaglutid) 1 mg

13 juni

Victoza (liraglutid) 6 mg

16 juni

Trulicity (dulaglutid) 0,75 mg

9 juni

Trulicity (dulaglutid) 1,5 mg

14 juni

Trulicity (dulaglutid) 3,0 mg

12 juni

Trulicity (dulaglutid) 4,5 mg

14 juni

Rybelsus (semaglutid) tabl 3 mg

Tillgänglig

Rybelsus (semaglutid) tabl 7 mg

Tillgänglig

Rybelsus (semaglutid) tabl 14 mg

14 juni

Observera att tillgängligheten enligt tabellen ovan kan förändras beroende på bland annat efterfrågan och lokalt apoteks lagerhållning.

Alternativ

  • Trulicity (dulaglutid) – Subventioneras inte i kombination med insulin, doseras 1 gång/v.
  • Rybelsus (semaglutid) tablett –Observera särskilda rekommendationer för intag
    (se under Dosering – Administreringssätt i FASS); doseras dagligen.
  • Bydureon (exenatid) – Inga positiva kardiovaskulära effekter har visats; doseras 1 g/v.
  • Lyxumia (lixisenatid) – Något svagare effekt, inga positiva kardiovaskulära effekter
    har visats; doseras dagligen.
  • Victoza (liraglutid) – Dosen 1,8 mg dagligen är betydligt dyrare än övriga GLP-1 analoger

Orsak
Ökad efterfrågan för Ozempic

Rekommendation från LOK
Se även rekommendation från LOK: Brist på GLP-1-analoger - Janusinfo.se Länk till annan webbplats.

Information från läkemedelsverket: Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna: bristsituation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Terapigrupp Endokrinologi
Jonas Röman och Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?