Restsituation för GLP1-analoger

Uppdaterad 2024-05-08

Flera GLP1-analoger är för närvarande restnoterade eller har bristande leveranssäkerhet. Läkemedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och terapigruppen poängterar att det är viktigt att hushålla med befintliga lager och att de endast används på godkänd indikation, det vill säga diabetes typ 2.


Orsak
Ökad efterfrågan

Tillgänglighet för GLP1-analoger

Läkemedel (substans) styrka

Beräknad tillgänglighet

Ozempic (semaglutid) 0,25 mg

Slutet av 2024

Ozempic (semaglutid) 0,5 mg

Slutet av 2024

Ozempic (semaglutid) 1 mg

Slutet av 2024

Victoza (liraglutid) 6 mg

Slutet av 2024

Trulicity (dulaglutid) 0,75 mg

Tillgänglig

Trulicity (dulaglutid) 1,5 mg

Slutet av 2024

Trulicity (dulaglutid) 3,0 mg

Tillgänglig

Trulicity (dulaglutid) 4,5 mg

Tillgänglig

Rybelsus (semaglutid) tabl 3 mg

Tillgänglig

Rybelsus (semaglutid) tabl 7 mg

Tillgänglig

Rybelsus (semaglutid) tabl 14 mg

Tillgänglig

Observera att tillgängligheten enligt tabellen ovan kan förändras beroende på bland annat efterfrågan och lokalt apoteks lagerhållning.

Alternativ

  • Trulicity (dulaglutid) – Subventioneras inte i kombination med insulin, doseras 1 gång/v.
  • Rybelsus (semaglutid) tablett –Observera särskilda rekommendationer för intag (se under Dosering – Administreringssätt i FASS); doseras dagligen.
  • Victoza (liraglutid) – Dosen 1,8 mg dagligen är betydligt dyrare än övriga GLP-1 analoger

Rekommendation från LOK och information från Läkemedelsverket
Se även rekommendation från LOK: Brist på GLP-1-analoger - Janusinfo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information från läkemedelsverket: Ozempic (semaglutid) injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna: bristsituation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Terapigrupp Endokrinologi
Halah Adil, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?