Idacio restnoterat

Uppdaterad 2023-05-22

Idacio är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i juni/juli.
Biosimilarer, till exempel Hyrimoz, finns tillgängliga.

Läkemedel (substans)
Idacio (adalimumab) injektion 40 mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet

Läkemedel, förpackning

Beräknad tillgänglighet

Idacio, injektionspenna 2 st

13 juli

Idacio, injektionspenna 6 st

6 juli

Idacio, förfylld spruta 2 st

29 juni

Idacio, förfylld spruta 6 st

13 juli


Alternativ
Annan biosimilar innehållande adalimumab, exempelvis Hyrimoz.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?