Inolaxol restnoterat

Inolaxol är restnoterat och beräknas åter vara tillgängligt från andra
halvan av december.

Läkemedel (substans)
Inolaxol (karayagummi) oralt pulver respektive granulat

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Inolaxol granulat, 50 dospåsar förväntas åter vara tillgänglig: i mitten av februari 2023

Inolaxol granulat, 100 dospåsar förväntas åter vara tillgänglig: i andra halvan av december 2022

Inolaxol oralt pulver, 50 dospåsar förväntas åter vara tillgänglig: i andra halvan av december 2022

Inolaxol oralt pulver, 100 dospåsar förväntas åter vara tillgänglig: i andra halvan av december 2022

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Läkemedelsverket hänvisar till alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp: A06AC Bulkbildande laxermedel. I praktiken innebär detta en
hänvisning till Vi-Siblin/Vi-Siblin S.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

 

Hjälpte informationen på sidan dig?