Inolaxol restnoterat

Uppdaterad 2023-03-10

Inolaxol är restnoterat och alla förpackningar beräknas åter vara tillgängliga i början av september 2023.

Läkemedel (substans)
Inolaxol (karayagummi) oralt pulver respektive granulat

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Inolaxol granulat, samtliga förpackningar förväntas åter vara tillgänglig:
i början av september 2023.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas.
Läkemedelsverket hänvisar till alternativt läkemedel inom samma ATC-grupp:
A06AC Bulkbildande laxermedel.
I praktiken innebär detta en hänvisning till Vi-Siblin/Vi-Siblin S.

Jonas Röman, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling


Hjälpte informationen på sidan dig?