Kajos restnoterat

Kajos oral lösning är restnoterat och beräknas åter vara tillgängligt i andra halvan av februari 2023.

Läkemedel (substans)
Kajos (kaliumcitrat) oral lösning

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Kajos oral lösning förväntas åter vara tillgänglig: i andra halvan av februari 2023.
Vissa kvarvarande lager kan initialt finnas på lokala apotek.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas.

Möjliga alternativ

  • Extemporeförskrivning

Kaliumcitrat 100 mg/ml, 500 ml APL

Observera skillnaden i koncentration
1 ml Kajos innehåller 33 mg K+ i form av kaliumcitrat 92 mg (cirka 0,85 mmol K+)

  • Kaleorid/Kaliumklorid depottablett 750 mg kan eventuellt övervägas

Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

 

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?