Lergigan och Prometazin

Vissa förpackningsstorlekar av Lergigan och Prometazin 25 mg är restnoterade.

Läkemedel (substans)

Lergigan (prometazin) 25 mg 30 st (utan förmån)
Prometazin (prometazin) 25 mg 30 st samt 100 st (med förmån)

Orsak

Oklart

Tillgänglighet

Lergigan beräknas åter i mitten av mars 2022.
Prometazin beräknas åter i november/december 2021.

Alternativ

Lergigan 25 mg 100 st finns tillgänglig (med förmån).
Prometazin och Lergigan är utbytbara på apotek.

Eftersom varken Lergigan eller Prometazin finns tillgänglig i förpackningen 30 st kan ett nytt recept behöva utfärdas till dessa patienter.

Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling
Peter Valverius, Chefläkare psykiatri, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?