Lergigan och Prometazin

Lergigan och Prometazin tablett 25 mg är restnoterade

Läkemedel (substans)
Lergigan (prometazin) tablett 25 mg 30 st (utan förmån) samt 100 st (med förmån)
Prometazin (prometazin) tablett 25 mg 30 st samt 100 st (med förmån)

Orsak
Oklart

Tillgänglighet
Lergigan beräknas åter i januari 2023.
Prometazin beräknas åter i maj 2022.
Kommer att vara fortsatt oviss tillgång under sommaren.

Alternativ
Lergigan mite tablett 5 mg 30 st (utan förmån) samt 100 st (med förmån).
I dagsläget kan det fortfarande finnas förpackningar av Prometazin på apotek.


Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling
Peter Valverius, Chefläkare psykiatri, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?