Levocar

Levocar 100 mg/25 mg är restnoterad hela 2022

Levocar 100 mg/25 mg
Levocar 100 mg/25 mg är restnoterad hela 2022

Läkemedel (substans)
Levocar (karbidopa/levodopa) detpottablett 100 mg/25 mg

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Levocar 100 mg/25 mg beräknas vara restnoterad hela 2022

Alternativ
Annat läkemedel i ATC-grupp N04BA02 (levodopa och dekarboxylashämmare). Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilde patienten. Generiskt utbytbart alternativ saknas.

Läkemedelsgruppen

Hjälpte informationen på sidan dig?