Levocar restnoterat

Levocar 100mg/25mg och 200mg/50mg är restnoterat och beräknas åter vara tillgängliga i slutet av augusti 2023.

Läkemedel (substans)
Levocar (karbidopa/levodopa) depottablett 100mg/25mg och 200mg/25mg.

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Levocar 100mg/25mg och 200mg/50mg är restnoterat och beräknas åter
vara tillgängliga i slutet av augusti 2023.

Alternativ
Annat läkemedel i ATC-grupp N04BA02 (levodopa och dekarboxylashämmare).
Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den
enskilde patienten. Generiskt utbytbart alternativ saknas.

Läkemedelsgruppen

Hjälpte informationen på sidan dig?