Solnedgång genom vassen

Melatonin

Förändringar gällande melatonin

Melatonin AGB tablett

Melatonin AGB som tidigare tillhandahölls som lagerberedning är inte längre tillgänglig på marknaden.

Melatonin AGB har registrerats som ett läkemedel och finns tillgänglig.
Denna produkt subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar
6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Melatonin AGB är en tablett och finns i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg.
Tabletten går att krossa.

Indikationer för den registrerade produkten är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Mellozzan tablett

Mellozzan (melatonin) har registrerats som läkemedel och finns tillgänglig på marknaden.
Denna produkt subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till
och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Mellozzan är en tablett och finns i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg.
Tabletten går att krossa.

Indikationer för Mellozzan är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Melatonin Unimedic oral lösning 1 mg/ml

Melatonin Unimedic har registrerat sin produkt som läkemedel vilket innebär att lagerberedningen kommer att sluta tillhandahållas. Lagerberedningen utgår ur sortimentet den 13 september men
kan ta slut i lager innan dess.

Den registrerade produkten subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Indikationer för den registrerade produkten är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Melatonin APL oral lösning 1 mg/ml

Melatonin APL (lagerberedning) kommer att sluta tillhandahållas då det nu finns likvärdiga
registrerade produkter på marknaden. Lagerberedningen utgår ur sortimentet den 13 september.
APL har planerat för att tillhandahålla produkten till dess att den utgår.

Melatonin Orifarm oral lösning 1 mg/ml

Melatonin Orifarm har fått avslag på sin subventionsansökan och kan därmed inte förskrivas
med förmån i dagsläget.

Melatonin Orifarm oral lösning ingår inte i högkostnadsskyddet -
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Indikationer för Melatonin Orifarm är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder
    har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Rekommendation

Eftersom lagerberedningarna tas bort från marknaden behöver ett nytt recept utfärdas till de patienter som tidigare har fått det förskrivet och som ska fortsätta behandlingen med melatonin.

För mer information om tillgängliga produkter se tabellerna nedan.

Barn

0-5 år

I dagsläget saknas indikation för denna åldersgrupp och inget melatoninpreparat ingår i förmånen.
För att få möjlighet att förskriva melatonin med förmån så kan förskrivaren ansöka om ”Enskild subvention” (undantagshantering). Enskild subvention innebär att Region Blekinge i speciella fall medverkar till kostnadstäckning för ett läkemedel utan förmån. Ansökan med motivering skickas till Läkemedelskommittén och när den beviljats kan ett recept förskrivas. För att apoteken ska veta att kostnaden ska debiteras regionen behöver texten ”Undantagshantering utan kostnad för patienten” anges i doseringsfältet.

För mer information om subvention av läkemedel som ej är förmånsberättigade samt ansökningsblanketten se här Länk till annan webbplats..

6-17 år

Förskriv ett recept på en registrerad produkt med förmån.

Vuxna

Förskriv ett recept på en registrerad produkt. Vid förskrivning av en produkt med begränsad förmån
så boka i rutan ”nej” under ”villkor uppfyllda” till vänster om rutan där doseringstexten anges.

Produkter

Barn – se indikation i FASS/produktresumé


Preparat

Berednings-form

Styrka

Tillgänglighet

Förmån

Melatonin AGB

tablett

1 mg; 2 mg;
3 mg; 4 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

Begränsad förmån

Mellozzan

tablett

1 mg; 2 mg;
3 mg; 4 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

Begränsad förmån

Melatonin

Unimedic

oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig

Begränsad förmån

Melatonin Orifarm

Oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig

Nej

Melatonin Unimedic

(lagerberedning)

oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig - risk för restnotering. Utgår 14 september

Ja

Melatonin APL

(lagerberedning)

oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig

Utgår 14 september

Ja


Vuxna – se indikation i FASS/produktresumé

Preparat

Berednings-form

Styrka

Tillgänglighet

Förmån

Melatonin AGB

tablett

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg;
5 mg

Finns tillgänglig

Nej

Mellozzan

tablett

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg;
5 mg

Finns tillgänglig

Nej

Melatan

tablett

3 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

(3 mg 10 st receptfri)

Nej

Melatonin

Orifarm

oral lösning

tablett

1 mg/ml

3 mg

Finns tillgänglig

Nej

Melatonin Unimedic

oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig

Nej

Circadin

depot-tablett

2 mg

Finns tillgänglig

Nej

Mecastrin

depot-tablett

2 mg

Finns tillgänglig

Nej


Subvention av läkemedel


Läkemedel utan subvention kan inte förskrivas med förmån. Priset på läkemedel helt utan subvention kan variera mellan olika apotekskedjor eftersom de har rätt till fri prissättning. Vid förskrivning kan det därför vara bra att informera patienten om att de kommer att få bekosta läkemedlet själva och att priset på läkemedlet kan variera mellan olika apotekskedjor.

När det gäller läkemedel med begränsad subvention så är det den förskrivande läkarens ansvar att följa subventionsbegränsningarna. Apoteken har också ett ansvar att kontrollera så att subventionsbegränsningen följs och ska kontakta förskrivaren om subventionsbeslutet inte följts i samband med att receptet ska expedieras.

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) subventionerar melatonin till barn och ungdomar
med ADHD.
Klicka här för att komma till mer information på TLV:s hemsida Länk till annan webbplats,
(öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?