Solnedgång genom vassen

Melatonin

Förändringar gällande melatonin

Melatonin AGB

Melatonin AGB som tidigare tillhandahölls som lagerberedning av Apoteksgruppen i Borrby Nr 1 är inte längre tillgänglig på marknaden.

Den 1 mars 2021 registrerades Melatonin AGB som ett läkemedel av företaget AGB-Pharma. Denna produkt subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Melatonin AGB (registrerad) är en tablett och finns tillgänglig i styrkorna 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg. Indikationerna för den registrerade produkten är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Lagerberedningen av Melatonin AGB och den registrerade produkten är inte utbytbara på apotek. Som förskrivare behöver du därför ta ställning till om patienten ska fortsätta behandlingen med melatonin och då utfärda ett nytt recept. Observera att endast ett begränsat antal av produkterna ingår i läkemedelsförmånen (se mer i tabeller nedan).
Separat information kommer från dosapoteket angående dospatienter som får lagerberedningen av Melatonin AGB i dospåsarna.

Rekommendation

Barn

De som tidigare har haft recept på lagerberedningen Melatonin AGB behöver nu ett nytt recept på det registrerade läkemedlet Melatonin AGB.
Om det är aktuellt att förskriva melatonin till barn under 6 år så förskriv melatonin oral lösning (lagerberedning).

Vuxna

Förskriv recept på melatonin utan förmån.

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd.
Klicka här för att komma till mer information på TLV:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellozzan

Mellozzan (melatonin) har registrerats som läkemedel och finns tillgänglig på marknaden. Produkten är en tablett i styrkorna 0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg och 5 mg. Företaget har ansökt om subvention men det är oklart när TLV kommer att fatta beslut.

Indikationerna för Mellozzan är

  • insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga
  • korttidsbehandling av jetlag hos vuxna.

Produkter

Barn – se indikation i FASS/produktresumé

Preparat

Berednings-form

Styrka

Tillgänglighet

Förmån

Melatonin AGB

tablett

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

Begränsad subvention

Mellozzan

tablett

0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

Nej

Har ansökt om subvention

Melatonin Unimedic

(lagerberedning)

oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig

Ja

Melatonin APL

(lagerberedning)

oral lösning

1 mg/ml

Finns tillgänglig

Ja

Vuxna – se indikation i FASS/produktresumé

Preparat

Berednings-form

Styrka

Tillgänglighet

Förmån

Melatonin AGB

tablett

1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

Nej

Mellozzan

tablett

0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

Nej

Melatan

tablett

3 mg; 5 mg

Finns tillgänglig

(3 mg 10 st receptfri)

Nej

Melatonin

Orifarm

oral lösning

tablett

1 mg/ml

3 mg

Finns tillgänglig

Nej

Circadin

Depottablett

2 mg

Finns tillgänglig

Nej

Mecastrin

Depottablett

2 mg

Finns tillgänglig

Nej

Subvention av läkemedel

Läkemedel utan subvention kan inte förskrivas med förmån. Priset på läkemedel utan subvention kan variera mellan olika apotekskedjor eftersom de har rätt till fri prissättning. Vid förskrivning kan det därför vara bra att informera patienten om att de kommer att få bekosta läkemedlet själva och att priset på läkemedlet kan variera mellan olika apotekskedjor.

När det gäller läkemedel med begränsad subvention så är det den förskrivande läkarens ansvar att följa subventionsbegränsningarna. Apoteken har också ett ansvar att kontrollera att subventionsbegränsningen följs och ska kontakta förskrivaren om subventionsbeslutet inte följs i samband med att receptet ska expedieras.

Att tänka på vid förskrivning av lagerberedningar

När apoteket vet att efterfrågan på ett extemporeläkemedel är stor kan en större mängd tillverkas för att lagerhållas. Det kallas då lagerberedning. För att få fram en lagerberedning som alternativ vid förskrivning måste rutan ”icke godkända läkemedel” vara ibockad i receptförskrivningsvyn (se bild nedan).

Bild som visar alternativen i receptförskrivningsmenyn. "Icke godkända läkemedel" är markerat.

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?