Metadon, tablett 10 mg restnoterad

Metadon tablett 10 mg av flertalet fabrikat är restnoterad.
Annan styrka kan väljas.

Läkemedel (substans)
Metadon tablett 10 mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Metadon tablett 10 mg förväntas åter vara tillgänglig: i början av juni (25 st)
respektive i början av maj (100 st).

Alternativ
Metadon tablett finns tillgänglig i styrkorna 5, 20 och 40 mg.
Metadon tablett 20 mg är delbar i två lika doser.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?