Primperan

Primperan tablett är restnoterad, samtliga utbytbara alternativ är också restnoterade. Licensförskrivning är möjlig.

Läkemedel (substans)

Primperan (metoklopramid) tablett 10 mg är restnoterad. Samtliga utbytbara tabletter innehållande metoklopramid 10 mg är också restnoterade.

Orsak

Okänd orsak

Tillgänglighet

Primperan tablett och dess godkända utbytbara alternativ beräknas åter vara tillgängliga under mitten av december. Enstaka, mindre leveranser kan komma under hösten.

Alternativ

Om metoklopramid är det enda alternativet som kan väljas till den aktuella patienten är licensförskrivning möjlig. Det finns två alternativ. Tillgänglighet, pris och ledtid kan förändras.

Alternativ till Primperan

Namn: MCP Hexal

Namn: MCP AL

Läkemedelsform: tablett, 100 stycken

Läkemedelsform: tablett, 100 stycken

Läkemedelsstyrka: 10 mg

Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Hexal AG,
Tyskland

Tillståndsinnehavare: Aluid pharma, Tyskland

Ledtid: cirka 0-2 arbetsdagar

Ledtid: 0-2 arbetsdagar


Pris: 300 kr

Pris: 290 kr

För läkare inom Region Blekinge

Nytt recept på ett av läkemedlen ovan måste utfärdas. Referensnummer till godkänd licens anges på receptet.

Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på peroral metoklopramid kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning.
Beslutet gäller till och med 2022-03-10. Godkänd licens finns för Blekingesjukhuset
(alla kliniker), offentlig primärvård samt psykiatri. Referensnummer, se tabellen nedan.

Referensnummer


MCP Hexal

MCP AL

Blekingesjukhuset

2021494694

2021494695

Offentlig primärvård

2021494730

2021494729

Psykiatri

2021494777

2021494775

För läkare vid privat vårdcentral

Nytt recept på ett av läkemedlen ovan måste utfärdas. Licensmotivering måste skickas in via licensansökningssystemet KLAS Öppnas i nytt fönster. en gång per vårdinrättning.

Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på peroral metoklopramid kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning.
Beslutet gäller till och med 2022-03-10.

Om vårdinrättningen redan har en godkänd licens för metoklopramid tablett, anges referensnummer till godkänd licens på receptet.

Jonas Röman, leg apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?