Tambocor retard 100 mg restnoterad

Tambocor retard 100 mg är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig under andra halvan av januari 2023. Tambocor (ej retard) 100 mg samt Tambocor Retard 200 mg är tillgängliga.

Läkemedel (substans)
Tambocor Retard (flekainid) 100 mg depotkapsel

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Tambocor Retard 100 mg förväntas åter vara tillgänglig: under andra halvan av januari 2023. Visst kvarvarande lager kan finnas på enstaka lokala apotek.

Alternativ
Alternativa läkemedel innehållande flekainid som finns tillgängliga:

  • Tambocor (ej retard/depot) 100 mg tablett – obs dosering
  • Tambocor Retard 200 mg depotkapsel

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?