Solnedgång genom vassen

Trilafon 

Trilafon dekanoat injektion 108 mg/ml

Orsak:
Företaget har bytt en råvara vilket har försenat produktionen.

Tillgänglighet:
Nuvarande lager hos leverantören förväntas ta slut under vecka 46. En ny leverans beräknas finnas tillgänglig under vecka 49-50. Observera att preparatet kan finnas i lager på apotek.

Alternativ:
Möjlighet finns att ansöka om licens att förskriva Trilafon dekanoat eller motsvarande preparat som marknadsförs i annat land om Trilafon dekanoat restnoteras. Kontakta ett öppenvårdsapotek för
att få råd om vilket preparat som är lämpligt att söka licens för.

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut,
Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

Enheten för kvalitet och utveckling


Hjälpte informationen på sidan dig?