Baklofen tabletter är restnoterade

Uppdaterad 2023-05-22

Läkemedel (substans)
Baklofen tabletter 10 och 25 mg är restnoterade.
Licensförskrivning av Baklofen 10 m är möjlig.

Tillgänglighet

HandelsnamnStyrkaBeräknat leveransdatum
Baklofen10 mg25 maj
Baklofen25 mg25 maj


Licensalternativ
För läkare inom Region Blekinge

Nytt recept måste utfärdas där referensnumret nedan framgår.Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på baklofen kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning. Beslutet gäller till och med 2023-09-30 och kan eventuellt komma att förlängas. Godkänd licens finns för Blekingesjukhuset (alla kliniker) och offentlig primärvård.
Namn: BACLOFEN-NEURAXPHARM
Läkemedelsform: tablett, 100 st
Läkemedelsstyrka: 10 mgTillståndsinnehavare: Neuraxpharm Arzelneimittel Gmbh, TysklandLedtid: cirka 1 arbetsdagReferensnummer till godkänd licens: 2023652216


För läkare vid privat vårdcentral

Nytt recept på ett av läkemedlet ovan måste utfärdas.Licensmotivering måste skickas in via licensansökningssystemet KLAS Länk till annan webbplats. en gång per vårdinrättning. Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på baklofen kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning. Beslutet gäller till och med 2023-09-30 och kan eventuellt
komma att förlängas.
Om vårdinrättningen redan har en godkänd licens för baklofen tablett, anges referensnummer till godkänd licens på receptet.Utfärda recept på licensläkemedelDå receptet förskrivs måste ”Icke godkända läkemedel” markeras. I vissa fall kan preparatet sökas fram i fältet ”Läkemedel”. Om preparatet inte är sökbart anges ”Licensläkemedel e-förskrivning” i läkemedelsfältet. Det antal som står angivet i de röda rutorna ska inte ändras. Har preparatet sökts fram anges endast dosering samt förpackningsstorlek eller behandlingstid i fältet för doseringsanvisning. Har däremot ”Licensläkemedel e-förskrivning” valts i läkemedelsfältet behöver doseringsanvisningen innehålla uppgifter om läkemedlets namn, beredningsform, styrka, dosering samt förpackningsstorlek eller behandlingstid. Tänk på att läkemedlet som den godkända licensen avser, måste stämma överens med det som förskrivs på receptet.


Olivia Frånberg, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?