Ergenyl

Ergenyl avregistreras

Läkemedel (substans)

Ergenyl (valproinsyra) enterotabletter, oral lösning och orala droppar.

Orsak

Ska inte tillhandahållas i Sverige längre efter att företaget sett över sin produktportfölj.

Tillgänglighet

Samtliga nedan tas från marknaden efter att befintligt lager har sålts ut.

Tillgänglighet

Läkemedelstyp

Beräknad sista försäljningsmånad (2021)

Ergenyl 100 mg enterotabletter

September

Ergenyl 300 mg enterotabletter

Juni

Ergenyl 500 mg enterotabletter

SeptemberErgenyl 60 mg/ml oral lösning

Juni

Ergenyl 200 mg/ml oral lösning

Juni

Tillgängliga alternativ

OBS! Byts ej automatiskt till generiskt alternativ på apotek på grund av epilepsiindikation.

Orfiril enterotablett 150mg, 300mg
Absenor enterotablett 100mg, 300mg, 500mg, oral lösning 60mg/ml, orala droppar 300mg

Ergenyl 400 mg pulver och vätska till injektionsvätska
Ergenyl Retard depottablett (alla styrkor)
Ergenyl Retard depotgranulat i dospåse (alla styrkor)


Terapigrupp Neurologi
Olivia Frånberg, apotekare

Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?