Ery-max

 Ery-max (erytromycin) Kapsel 250 mg upphör att tillhandahållas

Läkemedel

Ery- Max enterokapsel 250 mg (erytromycin)

Användningsområde

Ery-Max är ett antibiotikum som är rekommenderat vid pc-allergi av typ 1 vid akut mediaotit och pc-allergi vid pneumoni hos barn. Ery-max kapslar används även inom slutenvården vid atypisk pneumoni och pc-allergi.

Upphör att tillhandahållas

Ery-Max enterokapsel, 250 mg, i alla förpackningsstorlekar slutar att tillverkas. Produktionen kommer inte tas över av annan tillverkare. Det innebär att att Ery-Max kapsel inte kommer vara möjlig att förskriva på licens.

Ery-Max (erytromycinsuccinat) granulat till oral suspension 100 mg /ml, samt dospåse 200 mg kommer fortsätta tillhandahållas

Orsak

Läkemedelsföretaget Mylan slutar med sin tillverkning

Förväntad tillgänglighet

Med nuvarande förbrukningsvolym och prognos, förväntas produkten (alla förpackningar) att ta slut och försvinna från den svenska marknaden i augusti 2021.

Alternativ

Finns i dagsläget inget utnämnt alternativ till Ery-Max kapsel. Strama nationellt håller
på att se över lämpliga alternativ.

Observera att Ery-max oral lösning innehåller erytromycinetylsuccinat som absorberas sämre än erytromycin som finns i Ery-Max kapsel vilket innebär att det krävs högre dos av orala lösningen än av kapslarna. Det går således inte att översätta beräknad dos av enterokapsel till samma dos i orala lösningen.
Ery-max kapsel - extern information (pdf) Pdf, 121.1 kB.

Informationskälla

Informationsbrev från Mylan om Ery Max (pdf) Länk till annan webbplats.


Karin Andersson, apotekare, Strama Blekinge och terapigrupp Infektion
Olof Blivik, ordförande i Strama Blekinge och terapigrupp Infektion


Hjälpte informationen på sidan dig?