Insuman Basal Solostar

Insuman Basal Solostar injektionspenna är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i slutet av juli 2022

Läkemedel (substans)
Insuman Basal Solostar (Insulin, humant, isofan Länk till annan webbplats.) injektionspenna

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Insulin Basal Solostar förväntas åter vara tillgänglig i slutet av juli 2022.
Vissa kvarvarande lager kan finnas på lokala apotek.

Alternativ
Läkemedelsverket hänvisar till annat läkemedel i ATC-grupp A10AC01 (Insulin, humant).
Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilde patienten.

Läkemedelsgruppen, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?