Kolkicin

Restinformation för Kolkicin

Restnotering – Kolkicin

Läkemedel

Colrefuz 500 mikrogram, tablett
Kolkicin 2care4 500 mikrogram, tablett
Kolkicin Medartuum 500 mikrogram, tablett

Orsak

Restnoterat

Tillgänglighet

Kan finnas i lager på enskilt apotek ett tag till, se lagersaldo via fass.se.
Colrefuz beräknas finnas tillgängligt igen i slutet av november

Alternativ

Det finns inga andra förpackningar eller styrkor av kolkicin godkända i Sverige.
Kapsel Kolkicin APL 0,25 mg finns att beställa/förskriva.
I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land. Förskrivare rekommenderas att vända sig till ett apotek för att få information om tillgänglighet för sådana produkter.

Olivia Frånberg, apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?