Lestid

Restinformation för Lestid

Lestid – pulver utgår, tablett restnoterad

Läkemedel (substans):
Lestid (kolestipol)

Tillgänglighet:

Lestid pulver har varit restnoterat sedan hösten 2020 och nu slutar företaget att tillhandahålla produkten. Lestid tablett 1 g är restnoterade och beräknas åter i juli 2021.

Alternativ

Någon direkt synonym finns inte. Förskrivare behöver ta ställning till byte av preparat utifrån indikation.

Lena Olsson, klinisk farmaceut, Utvecklingsavdelningen

Hjälpte informationen på sidan dig?