Levetiracetam

Levetiracetam 1A Farma oral lösning är fortsatt restnoterat till november 2021. Byt till billigare preparat om möjligt då det är stor prisvariation (se prissammanställning nedan).


Läkemedel (substans)
Levetiracetam 1A Farma (levetiracetam) oral lösning 100mg/ml (300 ml)

Orsak

Okänd orsak

Tillgänglighet

Levetiracetam 1A Farma oral lösning beräknas åter vara tillgängligt i början av
november 2021.

Alternativ

  • Pga epilepsiindikation byts ej preparatet till likvärdigt på apotek utan
    läkares medverkan.
  • Läkemedel med samma substans och beredningsform finns.
  • Observera att priserna varierar mycket mellan olika preparat.
  • Aktivt byte till billigare preparat är nödvändigt.

Prisbild orallösning 100mg/ml 300ml (21-09-27).

Prisbild orallösning 100mg/ml 300ml (21-09-27).

Preparat

Pris

Notering

1A Farma

403 kr

Restnoterad till november 2021

Accord

197 kr

Billigast

Actavis group

748 kr


Keppra

1 369 kr

Dyrast
Original


Olivia Frånberg, leg apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?