Mindiab

Restinformation för Mindiab

Mindiab avregistreras

Mindiab tabletter, samtliga styrkor och förpackningsstorlekar, avregistreras.

Läkemedel (substans)

Mindiab (glipizid)

Orsak

Långvarig låg efterfrågan.

Tillgänglighet

Avregistreringsdatum för Mindiab 2,5 mg är 2021-12-01 och för Mindiab 5 mg 2022-10-01.
Läkemedlen kan dock sluta tillhandahållas innan dessa datum till följd av slutförsäljning.

Alternativ

Inga motsvarande generiska substanser finns tillgängliga.
Patienter som behandlas med Mindiab rekommenderas att bytas över till annat blodsockersänkande läkemedel redan nu. Individuell bedömning behövs.
Av SU (sulfonylurea)-preparat rekommenderas istället glimepirid (även Daonil/Glibenklamid kommer utgå).

För övriga alternativ se Rekommenderade läkemedel 2021.
Klicka här för att komma till Rekommenderade läkemedel 2021.

Om byte sker till glimepirid är ungefärligt ekvipotenta doser följande:

Mindiab

Glimepirid

2,5 mg

1 mg

5 mg

2 mg

10 mg

4 mg

Terapigrupp Endokrinologi

Hjälpte informationen på sidan dig?