Orudis

Orudis kapsel 100 mg avregistreras

Orudis kapsel 100 mg avregistreras. Tillverkaren hänvisar till Orudis kapsel 50 mg.

Läkemedel (substans)
Orudis (ketoprofen) kapsel 100 mg, 30 st

Orsak
Tillverkaren slutar att marknadsföra Orudis 100 mg

Tillgänglighet
Befintliga volymer beräknas täcka behovet till månadsskiftet maj/juni 2022.

Alternativ
Tillverkaren hänvisar till Orudis kapsel 50 mg, 100 st

Jonas Röman, leg apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?