Pindolol Mylan

Pindolol Mylan tablett tillhandahålls inte längre

Läkemedel (substans)
Pindolol Mylan – Tablett, 10 mg

Orsak
Företaget slutar tillhandahålla detta läkemedel

Förväntat datum tillgänglighet
Läkemedlet förväntas inte komma tillbaka inom överskådlig framtid

(alt Tillgänglighet)
Inga utbytbara läkemedel

Alternativ

- Vid preeklampsi är ersättningspreparat labetalol (Trandate) tablett, 100 mg enligt SFOG´s Nationella Riktlinjer för preeklampsi.

- Vid övriga indikationer rekommenderas byte till en annan betareceptorblockerare anpassad efter individens behov

Övrig information
För ytterligare information om preeklampsi behandling Besök Svensk Förening för Anestesi och Intensivvårds webbplats. Länk till annan webbplats.

Saleh Buwaider, Leg. Apotekare, Klinisk Farmaceut
Enheten för kvalitet och utveckling


Hjälpte informationen på sidan dig?