Primperan

Primperan restnoterad – uppdatering september 2022

Primperan tablett är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig december 2023. Generika finns att tillgå. Om även generika restnoteras, är licensförskrivning möjlig.

Läkemedel (substans)
Primperan (metoklopramid) tablett 10 mg

Orsak
Råvarubrist

Tillgänglighet
Primperan tablett förväntas åter vara tillgänglig: december 2023.

Alternativ

  • Generiskt metoklopramid (kontrollera lagerstatus på apotek via FASS)
    • Metoclopramide Accord
    • Metoclopramide Orion
  • Om generiskt metoklopramid inte är tillgängligt kan licensvara förskrivas. Nytt recept behövs. Kliniklicens kan användas då Läkemedelsverket gjort ett särskilt undantag, dvs individuell licens för varje patient behövs ej. Se vidare info nedan.

Licensalternativ
Region Blekinge har sökt licens för två alternativa varor.
Tillgänglighet, pris och ledtid kan förändras.

Namn: MCP Hexal
Läkemedelsform: tablett, 100 st
Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Hexal AG,
Tyskland

Ledtid: cirka 1 arbetsdag

Pris: ca 150 kr

Namn: MCP AL
Läkemedelsform: tablett, 100 st
Läkemedelsstyrka: 10 mg

Tillståndsinnehavare: Aluid pharma, Tyskland

Ledtid: cirka 1 arbetsdag

Pris: ca 150 kr


För läkare inom Region Blekinge

Nytt recept på ett av läkemedlen ovan måste utfärdas.
Referensnummer till godkänd licens anges på receptet.

Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på peroral metoklopramid kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning.
Beslutet Länk till annan webbplats. gäller till och med 2022-12-01 och kan eventuellt komma att förlängas. Godkänd licenser finns för Blekingesjukhuset (alla kliniker), offentlig primärvård
samt psykiatri. Referensnummer, se tabellen nedan.


MCP Hexal

MCP AL

Blekingesjukhuset

2021494694

2021494695

Offentlig primärvård

2021494730

2021494729

Psykiatri

2021494777

2021494775

 

För läkare vid privat vårdcentral

Nytt recept på ett av läkemedlen ovan måste utfärdas.

Licensmotivering måste skickas in via licensansökningssystemet KLAS Länk till annan webbplats. en gång per vårdinrättning och licensläkemedel (MCP Hexal respektive MCP AL) för att kunna skriva recept på båda licensläkemedlen.

Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på peroral metoklopramid kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning. Beslutet gäller till och med 2022-12-01 och kan eventuellt komma att förlängas.

Om vårdinrättningen redan har en godkänd licens för metoklopramid tablett, anges referensnummer till godkänd licens på receptet.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling


Hjälpte informationen på sidan dig?