Tobaksfri i samband med operation

Det är av största vikt att du som står inför en operation är rökfri eftersom det påverkar resultatet av din operation. För att minska risken för komplikationer bör du vara rökfri 6–8 veckor före och efter operationen.

I Blekinge arbetar vi med tobaksavvänjning inför operation. Ju bättre din kropp mår innan operationen ju större är chansen att resultatet blir bra. Vårdpersonalen kan informera dig om vikten av att sluta röka inför operationen.

Hjälpte informationen på sidan dig?