En vårdpersonal ger en vaccination

Rutiner för vaccination mot covid-19

Information för dig som ska vaccinera andra mot covid-19.

Region Blekinge följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordningen för vaccination mot covid-19. Läs mer på deras webbplats: rekommendation om vaccination mot covid-19. Länk till annan webbplats.

Checklista innan du vaccinerar

  • Hälsodeklaration. Innan vaccinering genomförs ska patienten fylla i en digital hälsodeklaration, det görs i samband med tidsbokning. Deklarationen kommer att vara tillgänglig via 1177.se.

Därför bör du vaccinera dig mot covid -19 Pdf, 100 kB. informationsblad att dela ut innan vaccination och vid behov.

Rutiner och beslutsstöd

Beslutsstöd för bedömning av hälsodeklaration inför ordination av vaccin mot covid-19 Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsstöd för vaccination av 12-17-åringar Pdf, 246.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutsstöd för extrados av covid-19 vaccin Pdf, 121.3 kB.

Rutin allmän vaccination covid-19 Pdf, 153.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin allmän vaccination covid -19 påfyllnadsdos Pdf, 129.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin vaccination covid-19 - extrados Pdf, 130.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin väntelista för överblivna vaccindoser Pdf, 168.4 kB.

Rutin för obruten kylkedja vid mobila insatser Pdf, 152 kB.

Rutin vaccination av patienter med risk för anafylaktisk reaktion Pdf, 182.1 kB.

Rutin erbjudande av vaccination mot covid-19 för turister Pdf, 82.9 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 1 Pdf, 147.4 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 2 Pdf, 114.7 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 3 Pdf, 90.7 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning fas 4 Pdf, 128.6 kB.

Rutin för upprätthållande av prioriteringsordning påfyllnadsdos (dos 3) Pdf, 159.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutin patienter som efter bedömning av PAL kan gå utanför priroriteringsordningen för covid-19-vaccin Pdf, 153.1 kB.

Rutin felaktig dubbel vaccination covid-19 Pdf, 102.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Reservrutin allmän vaccination covid-19 Region Blekinge Pdf, 215 kB, öppnas i nytt fönster.


Instruktioner och riktlinjer

Leveranshantering av covid -19 vaccin Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Avfallshantering vid vaccination covid-19 Pdf, 129.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad till dig som arbetar med vaccination mot covid-19  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(A4-blad)

Riktlinjer-COVID-19-och-allergi-19 mars-2021.pdf (sffa.nu) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination mot covid-19 hos patienter med blodförtunnande behandling (antikoagulantia och/eller trombocythämmare) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instruktionsfilm och bilder över intramuskulär vaccination av vuxna. Länk till annan webbplats.

Instruktionsfilm iordningställande av Pfizer/BioNTechs vaccin mot covid-19 (Comirnaty). Länk till annan webbplats.

Instruktion av iordningsställande av Comirnaty, Pfizer BioNTech Covid -19 vaccin Pdf, 94.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Dosintervall vid vaccination mot covid-19- med Astra Zenecas vaccin Pdf, 118.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Information och material från myndigheter

Faktablad på olika språk — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?