ALAT, Alaninaminotransferas - S

Indikationer

  • Misstanke om leversjukdom eller leverpåverkan
  • Övervakning av patienter i samband med behandling som kan medföra leverpåverkan
  • Övervakning av patienter med känd leversjukdom eller leverpåverkan

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

7 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor


< 0,76

μkat/L

Män


< 1,10

μkat/L

Barn

< 1 år

< 0,85

μkat/L


1 - 5 år

< 0,50

μkat/L


​6 - 17 år

< 0,52

μkat/L

Kommentarer

Venpunktion ska göras före administrering av sulfasalazin på grund av risken för falskt låga resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-ALAT, Alaninaminotransferas

ASAT och ALAT är intracellulära enzymer, som deltar i aminosyrornas metabolism. ASAT finns i hjärta, lever och skelettmuskler och ALAT finns framför allt i lever. ALAT är en vanlig analys för screening av levercellsskada, ofta i kombination med andra enzymer i s k ”leverstatus”. Stegring av ALAT ses i anslutning till levercellskador och är mer specifikt än ASAT. ALAT normaliseras långsammare än ASAT, då ALAT har en längre halveringstid, ca 36 timmar.

 En snabb stegring till höga värden ses generellt vid akuta åkommor som vid toxiska leverskador eller akut hypoxi t.ex. vid chock, lungemboli eller allvarlig hjärtsvikt. Vid hjärtinfarkt ses oftast en lätt ökning även av ALAT, troligen på grund av försämrad blodcirkulation i levern. Vid virushepatit ses också mycket höga värden, men normaliseringen sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan.

 Långsamt och mindre höjning ses generellt vid kroniska tillstånd som vid övervikt, cancer, kronisk hepatit, hemokromatos och levercirros, bl.a.

 I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT (ASAT/ALAT-kvot > 2). Man anser att denna skillnad främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19981
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?