Amfetamin - U (sållning)

Synonymer: Centralstimulantia, Efedrin, Norefedrin

Provtagning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 ml
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

 

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

 

Negativ

 < 500

µg/L
Kommentarer

 • Screeninganalys
 • Positiva prover sparas i 1 månad
 • Eventuell verifiering med kromatografisk metod utförs externt 
  (se länk: Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och beställs separat

Medicinsk bakgrund och bedömning

 • Amfetaminer är små molekyler med den gemensamma strukturen ß-fenyletylamin. De påminner strukturellt om kroppens egna katekolaminer. Amfetaminer stimulerar centrala nervsystemet och ökar därigenom vakenhet och fysisk aktivitet. De verkar också aptitnedsättande. Amfetaminer som läkemedel har för närvarande begränsade indikationer men vissa är godkända för användning vid neuropsykiatriska tillstånd som ADHD och narkolepsi. CNS-stimulerande medel framkallar en känsla av självförtroende, välbefinnande och eufori, har en beroendeframkallande potential och missbrukas i stor omfattning. De tillhör, tillsammans med opiater och cannabis, en av de vanligaste missbruksdrogerna i samhället. De vanligaste amfetaminerna absorberas snabbt vid peroral tillförsel och har god peroral biotillgänglighet. Trots detta tas ofta medlen intravenöst av missbrukare, ibland i mycket höga doser. Amfetaminer utsöndras till ca 50 % oförändrade i urinen, övriga delen metaboliseras i levern. Andelen som utsöndras i urinen är starkt pH-beroende.

Övrig information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Urin
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU01163
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.