ASAT, Aspartataminotransferas - S

Indikationer

  • Bestämning av ASAT-aktivitet i serum har idag ringa klinisk betydelse då andra mer specifika analyser för påvisande av organskada i lever, hjärta och skelettmuskulatur finns
  • Testet används traditionellt tillsammans med ALAT vid diagnostisering av parenkymatösa akuta och kroniska leversjukdomar

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor


< 0,61

μkat/L

Män


< 0,76

μkat/L

Barn

< 0,5 år

< 1,4

μkat/L


0,5 - 1 år

< 1,1

μkat/L


2 - 17 år

< 0,78

μkat/L

Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-ASAT, Aspartataminotransferas. ASAT och ALAT är intracellulära enzymer, som deltar i aminosyrornas metabolism. Störst aktivitet av ASAT har påvisats i hjärta, lever och skelettmuskulatur. ASAT normaliseras vanligen snabbare än ALAT som har en längre halveringstid.

En snabb stegring till höga värden ses generellt vid akuta åkommor som vid toxiska leverskador eller akut hypoxi t.ex. vid chock, lungemboli och allvarlig hjärtsvikt. Vid virushepatit ses också mycket höga värden, men normaliseringen sker betydligt långsammare än vid toxisk påverkan.

Långsam och mindre ökning ses generellt vid kroniska tillstånd som vid övervikt, cancer, kronisk hepatit, hemokromatos och levercirrhos mm.

Vid hjärtinfarkt stiger ASAT-aktiviteten i plasma. Stegringen kan påvisas 6–12 timmar efter koronarkärlsocklusionen, når sitt maximum efter 1–2 dygn och återgår till utgångs-värdet inom 4–7 dygn. Ju större cellmassa som är skadad desto högre blir plasmanivån. Vid hjärtinfarkt ses oftast en lätt ökning även av ALAT, troligen på grund av försämrad blodcirkulation i levern. Angina pectoris ger ingen ASAT-stegring. Myokarditer och perikarditer ger vanligen bara obetydlig stegring av ASAT-aktiviteten.

I de flesta fall av levercellssönderfall är ALAT-stegringen väl korrelerad till en stegring av ASAT. Undantag från detta ses hos storkonsumenter av alkohol, där ASAT kan vara mer ökat än ALAT (ASAT/ALAT-kvot > 2). Man anser att denna skillnad främst förklaras av en alkoholinducerad muskelskada.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22279
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?