ATPO, Anti-tyroid peroxidas antikropp - S

Indikationer

 • Misstanke om autoimmun tyreoideasjukdom (TSH-ökning), misstanke om Hashimoto- tyreoidit
 • Oklar struma
 • Utredning vid misstanke om autoimmun sjukdom i annat organ
 • Oklar neurologisk sjukdom
 • Fördjupad infertilitetsutredning

Provtagning

Provet kan tas i serumrör, röd propp eller SST-rör, gul propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

 

Kyl

2 dygn

Frys

1 månad

Serum avskiljs om analysen inte utförs direkt

Referensintervall

 

< 35

kIU/LMedicinsk bakgrund och bedömning

S-Atpo, Anti-tyroid peroxidas antikropp. Tyreoperoxidas är ett stort membranprotein i aktiva sköldkörtelceller, som katalyserar inkorporeringen av jod i tyreoglobulin och medverkar vid bildningen av tyroxin och trijodtyronin. Autoantikroppar mot tyreoideaperoxidas uppträder i hög frekvens i serum vid autoimmunt betingade tyreoideasjukdomar. Vid Hashimoto-tyreoidit och idiopatiskt myxödem föreligger anti-TPO-antikroppar hos ca 90 % av patienterna. Vid Graves sjukdom har ca 75 % påvisbara anti-TPO-antikroppar. Även vid andra tyreoideasjukdomar som multinodös struma, tyreoideacancer, toxiskt adenom m fl förekommer de i en ökad frekvens (20 %). De är påvisbara endast hos ca 5 % av den normala befolkningen.
Höga nivåer av TPO-autoantikroppar tillsammans med en klinisk totalbild som visar på hypotyreoidism bekräftar diagnosen Hashimotos sjukdom.

Övrig information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU20041
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.