Bensodiazepiner - U (sållning)

Provtagning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 ml
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Negativ

< 200

µg/L
Kommentarer

 • Screeninganalys
 • Positiva prover sparas i 1 månad
 • Eventuell verifiering med kromatografisk metod utförs externt
  (se länk: Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och beställs separat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Bensodiazepiner är en grupp läkemedel med medicinskt användbara ångestdämpande, lugnande/sömngivande, muskelrelaxerande och kramplösande/krampförebyggande egenskaper. Absorption, distribution, metabolism och elimineringshastigheter skiljer sig mellan de olika bensodiazepinerna.
En utbredd användning av bensodiazepiner under flera årtionden har efter hand visat en beroendeframkallande potential hos medlen vilket lett till en mera restriktiv användning. Överdosering av bensodiazepiner ger sällan upphov till svåra förgiftningar annat än i kombination med andra läkemedel eller alkohol. Läkemedelsberoende av bensodiazepiner leder ofta till långdragna abstinenssyndrom. Efter intag absorberas, metaboliseras och utsöndras bensodiazepinerna i olika grad som en mängd strukturellt relaterade metaboliter. Urinutsöndring sker främst som glukuronider. Vid urinbestämning av bensodiazepiner anges ett cut-offvärde för positiv analys.

Övrig information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Urin
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU08958
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.