Calciumjon (pH7,4) - Fosfatprodukt - S

Provtagning

Provet tas i 2 serumrör, röd propp eller 2 SST-rör, gul propp
eller clinitube (glaskapillär-rör).
Mikrotainerrör kan ej användas till Calciumjon.
Kontakta Klinisk kemi för kapillär provtagning.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

SST-rör, gul propp 

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel.
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar  (Calciumjon)

Hållbarhet

Hållbarhet

Centrifugerade rör, Calciumjon

Serumrör, röd propp

4 timmar rumstemp 

SST-rör, gul propp

3 dygn  kyl

Referensintervall

< 2,25

Kommentarer

Värdet beräknas från analys av Calciumjon och Fosfat.

Proppen får ej tas av. (Calciumjon)

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: BLE00012
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.