CK, Kreatinkinas - S

Indikationer

  • Utredning och övervakning av muskelsjukdomar och muskelskador
  • Bedömning av behandlingsindikation vid rabdomyolys

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Inom 2 timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 timmar

Kyl

1 månad

Frys

1 månad

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

> 18 år

0,60 - 3,50

µkat/L

Män

18 - 50 år

0,80–6,70

µkat/L

Män

> 50 år

0,70–4,70

µkat/L

Referensintervall Barn

Barn

0 - 2 mån

≤ 8,0

µkat/L

3 mån - 1 år

≤ 6,3

µkat/L

2 – 9 år

≤ 3,8

µkat/L

10 – 13 år

≤ 6,6

µkat/L

14 – 17 år

≤ 9,0

µkat/L


Kommentarer

OBS! Fysiska aktiviteter bör inte utövas dagarna innan muskelsjukdomsutredning görs. Intramuskulära injektioner eller långvarigt kraftigt muskelarbete kan ge förhöjda värden och bör om möjligt undvikas före provtagning.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CK, Kreatinkinas är en dimer som består av två subenheter, M och B. Kombination av dessa ger olika isoenzymer med olika vävnadsfördelning. CK-MM finns ffa i skelettmuskler med hög aktivitet samt i hjärtmuskler. CK-MB finns ffa i hjärtmuskler. CK-BB finns i hjärna, tarm och urinblåsa. Keratinkinas finns även som makromolekylär form, makro-CK, som är kortlivad och brukar inte ha enzymatisk aktivitet. CK serumaktivitet påverkas av kön, ålder, muskelmassa, fysisk aktivitet och etnicitet.

Den kraftigaste ökningen av CK aktivitet (ca x200) kan ses vid rabdomyolys i samband med stora trauman. CK är också kraftigt förhöjt vid alla typer av muskeldystrofi (ffa Duchennes, kan ge en ökning på 3-6 gånger) och vid malign hypertermi. Måttliga ökningar ses vid andra muskelsjukdomar som virala myositer, polymyosit, mm. Små trauman som intramuskulära injektioner, förlossning och kirurgi samt vissa farmaka kan också ge en CK-ökning. Åkommor som drabbar hjärtat ökar CK aktivitet betingat till en CK-MB-ökning. CK blir också förhöjt (ca x5) vid hypotyreoidism som beror på en CK-MM-ökning.

Neurogena muskelsjukdomar som Miastenia gravis, MS, Parkinson, mm ger ingen CK-ökning.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU22281
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?