CKMB, Kreatinkinas isoenzym MB - P/S

Indikationer

  • CK-MB har i praktiken utgått ur arsenalen vid akut hjärtinfarkt
  • Kan vara användbart vid misstanke på reinfarkt:
    • I efterförloppet till en akut infarkt är det diagnostiskt använda P/S-Troponin ofta ännu förhöjt medan CK-MB klingar av snabbare

Provtagning

Provet tas i EDTA-rör, ljuslila propp. 

EDTA-rör, ljuslila propp

Rörstorlek / Blodvolym: 5/3 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provrör med lila propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter
Provet ska centrifugeras och avskiljas inom 4 timmar.

Hållbarhet

Hållbarhet

Avskiljd plasma

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

1 månad


Referensintervall

Referensintervall

< 5

µg/L 

Medicinsk bakgrund och bedömning

P-Creatinkinas, isoenzym MB. Kreatinkinas är ett enzym som spelar en viktig roll vid reglering av muskulaturens energiomsättning. Enzymet förekommer i tre olika isoformer, CKMM, CKMB och CKBB. CKMM är det dominerande enzymet i skelettmuskulatur och myokard men andelen CKMB är betydligt högre i myokardiet, upp till ca 10-20 %. Vid hjärtmuskelskada ökar CKMB-nivån, därför används CKMB som markör för myokardskada. CKMB är påvisbart i blodet cirka 3–8 timmar efter uppträdandet av hjärtsymptom och kan förbli påvisbart under 2-3 dygn beroende på tillståndets förlopp.
På grund av den kortare halveringstiden för CKMB jämfört med troponinerna används CKMB rutinmässigt för att påvisa reinfarcering i samband med perkutan koronar intervention (PCI). 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Plasma
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19750
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?