Digoxin - S

Provtagning

Provet ska tas strax före nästa dos eller minst 12 timmar efter senast intagen dos.

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 veckor

Kyl

3 månader

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutisk serumkoncentration

< 1,4 nmol/L

Toxisk koncentration

> 2,6 nmol/L

Vanligen allvarlig intoxikation

> 4,0 nmol/L

De individuella variationerna är dock stora, se FASS. 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Digoxin är ett läkemedel för behandling av kronisk hjärtinsufficiens och vissa störningar i hjärtrytmen. Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft (inotrop effekt) och har dämpande effekt på hjärtats retledningssystem (kronotrop effekt). På grund av digoxins relativt varierande halveringstid och metabola interaktioner med andra läkemedel tillsammans med ett snävt terapeutiskt index, mäts ofta serumnivåer av läkemedlet för att säkerställa terapeutiska nivåer vid behandling. Detta är särskilt viktigt vid nedsatt njurfunktion då halveringstiden förlängs. Risken för toxisk påverkan ökar vid koncentrationer >2,6 nmol/L.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01886
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?