Elfores, Proteiner - S

Indikationer

 • Utredning av hög sänka vid misstanke om Multipelt Myelom, Waldenströms sjukdom
 • AL-amyloidos
 • Uppföljning av patienter med M-komponenter
 • Oförklarlig perifer neuropati (inte diabetes, toxinexponering, kemoterapi)
 • Plasmacellsleukemi
 • Bence-Jones proteinuri
 • Antitrypsinbrist
 • Utredning av symtom som ödem, proteinuri, ascites, anemi, hypercalcemi, infektionsbenägenhet, steatorre och ikterus
 • Om frågeställningen endast gäller förekomst av inflammatoriska aktivitetstecken kan enskilda akutfasproteiner rekommenderas i stället för S - Elfores

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering

Provrör med gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

I analysen ingår:
Se: AlbuminAlfa-1 AntitrypsinOrosomucoidHaptoglobinIgGIgAIgM.

Kommentarer

M-komponenter påvisade vid agaroselfores klassas vid ev. immunfixation enligt H-kedja typ (alfa, gamma, my) och L-kedja typ (kappa, lambda).

Övrig information

 • Analyseras: Helgfri Må - Fr
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi + ProteinanalyserPDF
 • NPU-kod: NPU03300
 • Ackrediterad: Nej (gäller bedömning)

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?