Elfores, Proteiner - U

Indikationer

  • Myelomutredning
  • Proteinuri
  • Huruvida Bence Jones proteinuri föreligger

Provtagning

Text

Provet tas i urinrör med beige propp.
Morgonurin

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemperatur

7 dygn

Kyl

30 dygn

Prov får ej frysas då precipitering av IgG kan ge falskt lågt värde!


Referensintervall

Referensintervall

U-Albumin

<30

mg/L

U-IgG

<8

mg/L

U-Protein HC

<8

mg/L

U-Kappakedja

<7

mg/L

U-Lambdakedja

<5

mg/L

U-Kappakedja / U-Lambdakedja

0,5 - 4,0


Kommentarer

Förekomst av Bence Jones proteinuri klassificeras med kvot mellan lätt immunglobulinkedja av typ Kappa och Lambda.

Medicinsk bakgrund och bedömning

U-Elfores ger information gällande glomerulär proteinuri (oselektiv/selektiv) och tubulär proteinuri samt huruvida Bence-Jones proteinuri föreligger.

I analysen U-Elfores ingår kvantitativ nefelometrisk bestämning av U-Albumin, U-Protein HC (alfa-1-mikroglobulin), U-IgG, U-Kappa samt U-Lambda. Ingående kvantitativt bestämda proteiner tolkas utifrån tillgänglig remissinformation och ett skriftligt svarsutlåtande ges. För S-Elfores och U-Elfores beställda på samma remiss ges ett samlat svarsutlåtande.

Övrig information

  • Analyseras: Helgfri  Må - Fr
  • System: Urin
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi + Proteinanalyser Pdf, 1.4 MB.
  • NPU-kod: NPU03301
  • Ackrediterad: Ja (gäller ingående kvantitativa analyser, undantaget svarsutlåtande)

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?