Etanol - S

Indikationer

 • Vid medicinska eller juridiska skäl för att fastställa alkoholnivån. Kräver särskilda provtagninginstruktioner
 • Oklara komatillstånd
 • Övervakning av etanolbehandling vid metanolförgiftning

Provtagning

Använd inte alkohol eller annan flyktig desinfektionslösning vid venpunktionsstället. 

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Röret ska vara ordentligt tillslutet så ingen avdunstning kan äga rum.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

OBS! Röret får ej avkorkas

Referensintervall

Referensintervall

Ej påvisbart

< 2,5

mmol/L


<0,1

Kommentarer

Röret får ej avkorkas

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Etanol (etylalkohol) bestämningar är en av de vanligaste analyserna inom det rättsmedicinska och kliniskt-toxikologiska området. Etanolmätningar används för diagnos och uppföljning av alkoholberusning och/eller förgiftning samt vid misstänkta trafikbrott. Etanolkoncentrationen anges i mmol/L som för legala ändamål omräknas till mg etanol per gram helblod ( ‰ ,promille w/w ).
1 promille etanol i helblod motsvarar ca 27 mmol/L etanol i plasma. Omräkningsfaktor mmol/L(plasma) till promille(helblod) är 0,0376.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-koder
  • S - Etanol (mmol/L): NPU01992
  • S - Etanol (‰): BLE00058
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?