Etanol - S

Indikationer

  • Vid medicinska eller juridiska skäl för att fastställa alkoholnivån. Kräver särskilda provtagninginstruktioner
  • Oklara komatillstånd
  • Övervakning av etanolbehandling vid metanolförgiftning

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.
Använd inte alkohol eller annan flyktig desinfektionslösning vid venpunktionsstället. 

Serumrör, röd propp

Rörstorlek / Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls helt till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd propp

Röret ska vara ordentligt tillslutet så ingen avdunstning kan äga rum.

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

OBS! Röret får ej avkorkas

Referensintervall

Referensintervall

Ej påvisbart

<3

mmol/L


<0,1

Kommentarer

Röret får ej avkorkas

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Etanol (etylalkohol) bestämningar är en av de vanligaste analyserna inom det rättsmedicinska och kliniskt-toxikologiska området. Etanolmätningar används för diagnos och uppföljning av alkoholberusning och/eller förgiftning samt vid misstänkta trafikbrott. Etanolkoncentrationen anges i mmol/L som för legala ändamål omräknas till mg etanol per gram helblod ( ‰ ,promille w/w ).
1 promille etanol i helblod motsvarar ca 27 mmol/L etanol i plasma. Omräkningsfaktor mmol/L(plasma) till promille(helblod) är 0,0376.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01992
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.