Fenobarbital - S

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering. 

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

40 - 130

µmol/L
Kommentarer

Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Fenobarbital (Fenemal) är ett av de äldsta läkemedlen för behandling av grand mal, psykomotorisk epilepsi och andra former av fokal epilepsi. Kontroll av läkemedlets serumnivå är betydelsefull för att uppnå full anfallskontroll vid låga blodnivåer för att undvika besvärande biverkningar, ffa somnolens.
Plasmahalverinstiden anges för vucna till 75-150 timmar, för barn är den något kortare.
På samma sätt som vid behandling med andra antikonvulsiva läkemedel är det viktigt att varje patients dosering blir väl avvägd avseende förhållandet mellan effekt och biverkningar.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03062
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.