Fenobarbital - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning
Serum avskiljs efter centrifugering. 

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

1 vecka

Kyl

6 månader

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

40 - 130

µmol/L
Kommentarer

Ej kritiskt när provet tas.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Fenobarbital (Fenemal) är ett av de äldsta läkemedlen för behandling av grand mal, psykomotorisk epilepsi och andra former av fokal epilepsi. Kontroll av läkemedlets serumnivå är betydelsefull för att uppnå full anfallskontroll vid låga blodnivåer för att undvika besvärande biverkningar, ffa somnolens.
Plasmahalverinstiden anges för vucna till 75-150 timmar, för barn är den något kortare.
På samma sätt som vid behandling med andra antikonvulsiva läkemedel är det viktigt att varje patients dosering blir väl avvägd avseende förhållandet mellan effekt och biverkningar.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03062
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?